JORNADA DE PORTES OBERTES

El divendres 20 de març de 2020 en dos torns:
· TORN 1. de 10:00h A 12:00h.
· TORN 2. de 15:15h A 17:30h.

 

Si vols inscriure't a la Jornada de Portes Obertes de l'Escola Mediterrània fes clic al següent enllaç o a l'icona verda "CLICK HERE".

Moltes gràcies per la teva cooperació.

https://forms.gle/GsrhpYDdpA3NYXXF6

Descarga
Portes obertes 2020.pdf
Documento Adobe Acrobat 569.0 KB

correu
correu

EDUCACIÓ INFANTIL

ACTIVITAT DIARIA DE CONVERSA EN ROTLLANA

Els infants exerciten, diàriament; la comprensió i l’expressió oral en llengua catalana, adquireixen vocabulari, expressen vivències i emocions. A la rotllana els/les mestres també anticipen a l’alumnat el treball que els espera al llarg de la jornada.

 

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe conjuntament guiats pel seu tutor o tutora.

ESPAIS D'APRENENTATGE

Tres cops per setmana, després del pati, l’alumnat de P3, P4 i P5 realitza conjuntament i en petit grup activitats d’experimentació, d’expressió artística, de joc, etc.  Els/les alumnes trien l’espai que més els/les atrau. La pràctica per espais permet als infants posar de manifest les seves habilitats i interessos. Els/les mestres poden realitzar un seguiment acurat de l’evolució de cada nen i nena.

 

*L’activitat la realitzen els nens i les nenes de P3, P4, P5 junts i 7 mestres distribuïts entre els diferents espais.

RACONS DE TREBALL

A cada aula els nens i nenes disposen de 2 racons de treball: el racó de llengua i el racó de matemàtiques. L’alumnat treballa als racons en petit grup i amb material manipulatiu i gràfic de manera autònoma.  Els racons permeten  als/a les mestres realitzar un seguiment individualitzat dels progressos de  l’alumnat.

 

 

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe en petit grup amb el seu tutor o tutora.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

TALLERS D'ESCRIPTURA

Des de 1r fins a 6è l’alumnat aprèn a escriure mitjançant els tallers de diversitat textual  en els que la tècnica (redacció, lèxic, ortografia) i la creativitat  es desenvolupen alhora.  És el mateix escriure una carta que escriure un poema? És el mateix fer un resum que inventar-se una conte? Els nens i nenes ho aniran descobrint analitzant textos fets i creant els seus propis textos amb suport tecnològic (pissarra digital, ordinadors) i també el de sempre (llapis i paper).

 

 

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe  guiats per dos mestres simultàniament dins de l’aula.

TALLERS DE MATEMÀTIQUES

L’aprenentatge de la matemàtica a l’escola parteix del  plantejament (què he de resoldre?), la resolució (tinc un resultat!) de problemes i el raonament dels processos (com ho he fet?).  El material manipulatiu, les bones preguntes, la representació gràfica i la pràctica en equip ens acompanyen sempre!

 

 

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe  guiats per dos mestres simultàniament dins de l’aula.

TALLERS DE PLÀSTICA

Una tarda a la setmana aprenem tècniques,i cerquem l’expressió i  provoquem  la creativitat als tallers de pintura, de modelatge, de còmic, de reciclatge, de fotografia... 

 

*L'activitat la realitzen els nens i nenes 1r i 2n junts / de 3r i 4t junts / de 5è i 6è junts en grup reduït (e mestres per cada dos grups).

 

PLA LECTOR

Els grups petits i homogenis (segons nivell de lectura) permeten a cada alumne millorar la lectura en funció de les pròpies necessitats. Tant és que faci  primer o tercer, quart o cinquè... ens reagrupem, llegim i aprenem junts!

 

*L’activitat la realitzen els nens i nenes 1r,  2n  i  3r junts/ de 4t  i 6è junts. Es treballa en grups de lectura reduït ( entre 6 i 12 alumnes)  amb lectures ajustades a  les habilitats i dificultats de cada grup.