Consell Escolar


El Consell Escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i per les normes d'organització del centre:

• Sis professores o professors escollits pel claustre de professors: Asun Aragonés, Roser Viñes, Ciara Carràs, Antonia Rodie i Guillem Castro.

• Representant PAE (personal atenció educativa): Sandra Fuentes.

• Un representat de l'AMPA: Gabriel Eduardo Szac.

* Sis representatns de pares/mares: Fabiola Mancinelli, Manel Torres, Marc Torrell, Gabriela Angulo, Barbara Pega.

• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Anna Fernández.

*Un representant de l'Ajuntament: Pasqual Bayarri

L'equip directiu:

• La directora, que n’és la presidenta: Salva Ferrero

• La cap d’estudis: Víctor Díaz

• El Secretari:  Gloria Campos

Descarga
Consell Escolar
Consell Escolar.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.1 MB