Consell escolar


    El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.

• Sis (6) professores o professors elegits pel claustre de professors: Ciara Carràs, Teresa Fernández, Cristina Torres, Lucía de la Guía,  María Ortega i Sandra Gubert.

• Cinc (5) pares i mares elegits entre ells:

Montserrat López, Yasmina Jbilou, Pilar Nin Medina, Gimena Castañeda i Lourdes Vanessa Da Encarnaçao.

• Un representat de l'AMPA: Magdalena Salmerón.

Un representant de l'Ajuntament: Nuria Perez

• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Araceli Orellana.

L'equip directiu:

• La directora, que n’és la presidenta: Chony Fumanal

• La cap d’estudis: Teresa Aguilar

El secretari del centre, que actua de secretari del consell escolar, amb veu i sense vot: Ramon Pedret

Descarga
Informació sobre el Consell Escolar
Consell+Escolar+Novembre+2014.pdf
Documento Adobe Acrobat 48.0 KB

Sessions del curs 2014-2015:

  1. Sessió de l'11de desembre, 2014.
  2. La propera sessió del Consell Escolar de l'escola Mediterrània tindrà lloc el proper dia 16 de març, 2015.