Consell Escolar


El Consell Escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i per les normes d'organització del centre:

• Sis professores o professors escollits pel claustre de professors: Asun Aragonés, Joana de Diego, Ciara Carràs,  Lucia de la Guia i Silvia pÉrez.

• Representant PAE (personal atenció educativa): Sergio Genè.

• Un representat de l'AMPA: Marc Calvet.

* Sis representants de pares/mares: Fabiola Mancinelli, Manel Torres, Marc Torrell, Nuria Sanchez, Sonia Brun i Gabriel Szac

• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Julio Escudero.

*Un representant de l'Ajuntament: Pasqual Bayarri

L'equip directiu:

• El director, que n’és El president: Salva Ferrero

• El cap d'estudis: Víctor Díaz-Otero

• El Secretari:  Gloria Campos

Descarga
Consell Escolar
Consell Escolar.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.1 MB