L'ESCOLA

Descarga
Qui som?
PAGINA 1.pdf
Documento Adobe Acrobat 457.5 KB
Descarga
Com funcionem?
PAGINA 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 562.2 KB

correu
correu

EDUCACIÓ INFANTIL

ACTIVITAT DIARIA DE CONVERSA EN ROTLLANA

Els infants exerciten, diàriament; la comprensió i l’expressió oral en llengua catalana, adquireixen vocabulari, expressen vivències i emocions. A la rotllana els/les mestres també anticipen a l’alumnat el treball que els espera al llarg de la jornada.

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe conjuntament guiats pel seu tutor o tutora.

ESPAIS D'APRENENTATGE

Tres cops per setmana, després del pati, l’alumnat de P3, P4 i P5 realitza conjuntament i en petit grup activitats d’experimentació, d’expressió artística, de joc, etc.  Els/les alumnes trien l’espai que més els/les atrau. La pràctica per espais permet als infants posar de manifest les seves habilitats i interessos. Els/les mestres poden realitzar un seguiment acurat de l’evolució de cada nen i nena.

*L’activitat la realitzen els nens i les nenes de P3, P4, P5 junts i 7 mestres distribuïts entre els diferents espais.

RACONS DE TREBALL

A cada aula els nens i nenes disposen de 2 racons de treball: el racó de llengua i el racó de matemàtiques. L’alumnat treballa als racons en petit grup i amb material manipulatiu i gràfic de manera autònoma.  Els racons permeten  als/a les mestres realitzar un seguiment individualitzat dels progressos de  l’alumnat.

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe en petit grup amb el seu tutor o tutora.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

TALLERS D'ESCRIPTURA

Des de 1r fins a 6è l’alumnat aprèn a escriure mitjançant els tallers de diversitat textual  en els que la tècnica (redacció, lèxic, ortografia) i la creativitat  es desenvolupen alhora.  És el mateix escriure una carta que escriure un poema? És el mateix fer un resum que inventar-se una conte? Els nens i nenes ho aniran descobrint analitzant textos fets i creant els seus propis textos amb suport tecnològic (pissarra digital, ordinadors) i també el de sempre (llapis i paper).

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe  guiats per dos mestres simultàniament dins de l’aula.

TALLERS DE MATEMÀTIQUES

L’aprenentatge de la matemàtica a l’escola parteix del plantejament (què he de resoldre?), la resolució (tinc un resultat!) de problemes i el raonament dels processos (com ho he fet?).  El material manipulatiu, les bones preguntes, la representació gràfica i la pràctica en equip ens acompanyen sempre!

*L’activitat la realitzen els nens i nenes de la classe  guiats per dues mestres simultàniament dins l’aula.

TALLERS DE PLÀSTICA

Una tarda a la setmana aprenem tècniques,i cerquem l’expressió i  provoquem  la creativitat als tallers de pintura, de modelatge, de còmic, de reciclatge, de fotografia... 

*L'activitat la realitzen els nens i nenes 1r i 2n junts / de 3r i 4t junts / de 5è i 6è junts en grup reduït (e mestres per cada dos grups).

PLA LECTOR

Els grups petits i homogenis (segons nivell de lectura) permeten a cada alumne millorar la lectura en funció de les pròpies necessitats. Tant és que faci  primer o tercer, quart o cinquè... ens reagrupem, llegim i aprenem!

*L’activitat la realitzen els nens i nenes 1r,  2n  i  3r junts/ de 4t  i 6è junts. Es treballa en grups de lectura reduït ( entre 6 i 12 alumnes)  amb lectures ajustades a  les habilitats i dificultats de cada grup.