Servei de menjador


Menús del mes.
Menús del mes.

Servei de Menjador Curs 2018-2019

El servei de Menjador que oferim  està gestionat per l’Escola amb el suport de la comissió de Menjador del Consell Escolar.

 

Tant el servei de cuina com el monitoratge que té al seu càrrec l’educació dels nens i nenes, pel que fa als hàbits en el menjar i l’estona de lleure, els gestiona  l'empresa Barci lleure.

 

Els alumnes de 5è i 6è fan l’activitat d’escacs de les 13:00 a les 14:00 un dia a la setmana. Aquesta activitat està subvencionada pel Districte de Ciutat Vella, és gratuïta per tant no entra en el preu del menjador.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è participen en el programa EDUCART formant una orquestra.

 

Condicions Generals

No es pot fer ús del menjador si hi ha deutes del curs anterior.

 

Usuaris fixos:

El preu del menú diari és de 6,20€Aquest preu inclou el dinar i  la cura dels monitors

Els pagaments es faran mensualment de l’1 al 10 de cada mes, mitjançant full d’ingrés al banc que es lliurarà a l’Escola o en efectiu a la mateixa Escola.

Aquesta quantitat inclou el pagament dels/ les monitors/es així com del menjar diari i el sosteniment de les despeses que suposa l’existència d’un servei estable, ininterromput de qualitat.

 

Descomptes

Usuaris fixos sense ajut:   Cal avisar a l’escola abans de les 10 del matí si per malaltia o per raons justificades  el/la alumne/a no es quedarà a dinar. Només en aquest cas es tindrà dret a descompte. El descompte s’aplicarà al mes següent.

 

Usuaris esporàdics:

Es consideren usuaris esporàdics els que requereixen del servei no més de 10 dies al mes i el preu és de 6,80€. Aquesta quantitat inclou el preu del menjar i la part proporcional diària del sosteniment del servei.

 

Cal avisar a l’Escola en cas de fer ús del servei abans de les 10:00 del matí.

 

Famílies beneficiàries de l’Ajut de Menjador

Si alguna família vol fer-ne ús a començament de curs cal pagar el preu sencer i una vegada  es tingui concedit l’ajut l’Escola farà el retorn.

 

Una vegada es publiquin les llistes de  les famílies beneficiàries cal que passeu per Direcció abans de fer ús d’aquest servei.

 

Ja sabeu que la beca no cobreix el cost total del menjador i cal pagar la diferència.

La diferència total es prorratejarà en mensualitats de setembre a maig. És una quota fixa mensual.

 


Descarga
SERVEI DE MENJADOR 2018-2019
SERVEI DE MENJADOR 2019.pdf
Documento Adobe Acrobat 94.2 KB
Descarga
FULL DE PAGAMENT 2018-2019
full de pagament 2018-2019.pdf
Documento Adobe Acrobat 83.5 KB
Descarga
MATERIAL PER AL MENJADOR
Material per al menjador.pdf
Documento Adobe Acrobat 253.7 KB