Servei de menjador

Descarga
SERVEI DE MENJADOR 1920.pdf
Documento Adobe Acrobat 209.4 KB

Menús del mes.
Menús del mes.

Servei de Menjador Curs 2023-2024

El servei de Menjador que oferim  està gestionat per l’Escola amb el suport de la comissió de Menjador del Consell Escolar.

 

L'Escola disposa de cuina pròpia. Tant el servei de cuina com el monitoratge que té al seu càrrec l’educació dels nens i nenes, pel que fa als hàbits en el menjar i l’estona de lleure, els gestiona l'empresa Barci lleure.

 

 

 

Condicions Generals

No es pot fer ús del menjador si hi ha deutes del curs anterior.

 

Usuaris fixos:

El preu del menú diari és de 6,54€. Aquest preu inclou el dinar i  la cura dels monitors

Els pagaments es faran mensualment de l’1 al 10 de cada mes, mitjançant full d’ingrés al banc que es lliurarà a l’Escola o en efectiu a la mateixa Escola.

Aquesta quantitat inclou el pagament dels/ les monitors/es així com del menjar diari i el sosteniment de les despeses que suposa l’existència d’un servei estable, ininterromput de qualitat.

 

Famílies beneficiàries de l’Ajut de Menjador

Si alguna família vol fer-ne ús a començament de curs cal pagar el preu sencer i, una vegada es tingui concedit l’ajut, l’Escola farà el retorn.

 

Quan es publiquin les llistes de les famílies beneficiàries cal que passeu per Direcció abans de fer ús d’aquest servei.

 

Ja sabeu que la beca no cobreix el cost total del menjador i cal pagar la diferència. La diferència total es prorratejarà en mensualitats de setembre a maig essent una quota fixa mensual.