TALLERS DE MATEMÀTIQUES

CICLE INICIAL

Hecho con Padlet

Hecho con Padlet

FORMES I COLORS

Juguem i aprenem amb les formes i els colors, desenvolupant la capacitat deductiva i l'atenció.

SERIACIONS

Treballem la forma , el color i la memòria continuant seriacions donades i inventant nous patrons.


LATERALITAT

Jugant amb el cos aprenem a ubicar-nos en l'espai, aprenent a distingir i localitzar la dreta i l'esquerra.


NUMERACIÓ

Manipulant els nombres, consolidem el seu coneixement i la seva ubicació en la seqüència numèrica.


PENTOMINO

Treballem amb formes i colors, desenvolupant la capacitat espacial i divertint-nos molt.

CICLE MITJÀ

Després de de dies treballant la multiplicació, aquesta setmana, al taller de matemàtiques, hem començat a treballar la numeració. Hem repassat conceptes que ja havíem après el curs passat i hem conegut la unitat de miler amb material manipulatiu.

 

Cadascú va construir el cos geomètric que va voler amb diferents peces poligonals. Després, en un full va escriure el nom de la seva figura geomètrica i va dibuixar amb regle tots els polígons que havia fet servir.


Vam pensar i crear amb gomes elàstiques diferents triangles sobre els geoplans: triangles grans, mitjans, petits. Anàvem mesurant els costats i a partir d’aquí vam poder fer la classificació dels triangles segons els seus costats: equilàter, isósceles i escalè i segons els seus angles: triangle rectangle, acutangle i obtusangle.

 


Hem fet una activitat, conjuntament amb l'àrea d'educació física, dins els blocs de continguts d'expressió corporal i els cos: imatge i percepció, on hem aconseguit vivenciar els diferents tipus d'angles.

A la recerca dels angles!

 

Un cop vam veure que els triangles tenien 3 angles cadascun, vam recórrer els diferents espais de l’escola en grups de tres i amb un ipad per fotografiar objectes i els seus angles.

 

 

 

CICLE SUPERIOR

Com desenvolupem un cub? Quines possibilitats hi ha? I les pestanyes? Cal posar-ne a totes les arestes? Aquestes i d'altres han estat les preguntes per tal de poder crear el propi cub.

Figures 2D i 3D. Densenvolupaments plans: la casa i la piràmide.

TALLER DE GEOMETRIA

Al taller de geometria de 5è hem construït polígons de 6 costats i cada grup hem calculat el perímetre i la superfície del nostre poligon. Calcular la superfície no és tasca fàcil!