TALLERS DE MATEMÀTIQUES

CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ

Cadascú va construir el cos geomètric que va voler amb diferents peces poligonals. Després, en un full va escriure el nom de la seva figura geomètrica i va dibuixar amb regle tots els polígons que havia fet servir.


Vam pensar i crear amb gomes elàstiques diferents triangles sobre els geoplans: triangles grans, mitjans, petits. Anàvem mesurant els costats i a partir d’aquí vam poder fer la classificació dels triangles segons els seus costats: equilàter, isósceles i escalè i segons els seus angles: triangle rectangle, acutangle i obtusangle.

 


Hem fet una activitat, conjuntament amb l'àrea d'educació física, dins els blocs de continguts d'expressió corporal i els cos: imatge i percepció, on hem aconseguit vivenciar els diferents tipus d'angles.

A la recerca dels angles!

 

Un cop vam veure que els triangles tenien 3 angles cadascun, vam recórrer els diferents espais de l’escola en grups de tres i amb un ipad per fotografiar objectes i els seus angles.

 

 

 

CICLE SUPERIOR

Com desenvolupem un cub? Quines possibilitats hi ha? I les pestanyes? Cal posar-ne a totes les arestes? Aquestes i d'altres han estat les preguntes per tal de poder crear el propi cub.

Figures 2D i 3D. Densenvolupaments plans: la casa i la piràmide.