Història


La Barceloneta és un barri mariner de Barcelona, construït el 1753 i projectat per l'enginyer Joris Prosper Van Verboom per tal d'encabir-hi els habitants del la Ribera que havien perdut les seves cases enderrocades per ordre Felip V per tal de construir la Ciutadella.

És el barri més recent del districte de Ciutat Vella, es troba a llevant de la Barcelona vella, en un petit apèndix triangular d'unes setanta hectàrees que s'endinsa cap al mar. Limita amb les platges i el mar, amb el Moll d'Espanya del Port Vell, amb la Ribera (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera), i el Port Olímpic.

L'Escola Mediterrània es creà com a resultat de la fusió de les escoles Mare de Déu del Mar i Lepant.

L'any 1996 es presenta una proposta del Departament d'ensenyament de fusió de les dues escoles degut al baix nombre de matrícula dels dos centres existents. Durant el curs 1996-97 es comencen els contactes amb l'Ajuntament i Delegació d'Ensenyament i es creen grups de treball entre els mestres i pares/mares de les dues escoles per tal d'unificar criteris de cara a la fusió.

Durant l'estiu del 97 es fan les obres d'adaptació de l'edifici de l'antiga escola Lepant i al setembre es comença el curs 1997-98 amb la creació de la nova escola , provisionalment amb el nom de Ramon Turró i definitivament, a proposta del Consell Escolar, amb el nom de Mediterrània.

Durant l'estiu de 2007 s'informa a la Comunitat Educativa que degut a un problema en les estructures de l'edifici no es podran començar les classes al setembre.

Serveis Territorials i Ajuntament decideixen ubicar l'Escola en un tros del terreny del pati de l'Escola Alexandre Galí mitjançant uns mòduls. Es col·loquen els mòduls necessaris que seran les aules; el menjador es comparteix amb L'Alexandre Galí i una de les pistes de la maquinista serà el pati de l'Escola. Aquesta és una situació provisional mentre es desenvolupa el projecte de la nova escola.

Al setembre de 2013 vam començar les classes a l'edifici nou.

Quan va començar la nova escola...

Inici de les obres al febrer del 2012

Clica l'enllaç i visita la notícia d'aquell dia...

Dia de l'entrega

    Al crit de "Mediterrània, Mediterrània, Mediterrània!", els alumnes aplaudien entusiasmants davant el nou edifici:

(Clica-la!)
(Clica-la!)
(Clica!)
(Clica!)

Inauguració oficial del nou edifici: curs 2013-2014