Projectes en què participem


Piscina: Els alumnes de 1r i 2n com a complement de l’Àrea d’Educació Física participen en el  programa “Aprèn a nedar” de l’Ajuntament.  Un dia  a la setmana van a classes de natació al Club Atlètic Barceloneta acompanyats pels Mestres.

Els alumnes de 6è també entren en aquest programa però només un trimestre i de forma gratuita.


Cantània: Els alumnes de 4t durant tot el curs preparen una cantata que després representaran a l’Auditori, juntament amb la resta d’escoles. L’activitat està gestionada per la mestra de Música.


Mus-e:  Subvencionat pel Districte tots els alumnes de l'escola fan una hora setmanal de dansa i/o teatre. Dirigeix l’activitat un professional de dansa i teatre i les tutores de cada curs. Aquesta activitat es gestiona a través de la Fundació Yehudi Menuhin la filosofia de la qual és l’art per la convivència. També forma part de la Coordinació Primària-Secundària.

www.fundacionmenuhin.org


Ball de bastons: Els alumnes de Cicle Mitjà quinzenalment dins l’Àrea d’Educació Física fan ball de bastons gestionat per l’Associació de bastoners del Raval i el professor d'E.Física.

A través d’aquesta activitat els alumnes participen en una trobada de bastoners amb la resta d'escoles de Barcelona.

"Pim pilotero"Dansa Ara: Els alumnes de 2n preparen durant tot le curs un conjunt  de danses i després  les  ballen al Palau Sant Jordi juntament amb totes les escoles de Barcelona que hi participen, en total uns 3.000 alumnes. El dia de l’actuació participa també una companyia de dansa. Les famílies poden anar a veure l’espectacle, és gratuit.


Educació per la ciutadania: Dins aquesta área els alumnes de 5è durant 5 sessions realitzen una activitat conduida per dos advocats en la que aprenen el funcionament de les lleis i els judicis.


Biblioteca: Des de fa un curs els alumnes de P5, 2n, 4t i 6è participen en el programa “llegir x llegir” que organitza la Biblioteca. Els alumnes assisteixen a la biblioteca acompanyats pels mestres i realitzen tallers sobre la lectura:

A continuació podeu veure un video explicatiu:

Cloenda primera edició Llegir x llegir


Programa de dansa del Centre Cívic:  Els alumnes d’Ed. Infantil,  2n i 3r participen cada curs en el programa de dansa que ofereix la "compañía Increpa" a través del Centre Cívic. Els alumnes participen en 2 tallers de dansa al Centre Cívic i assisteixen a un espectacle organitzat pel mateix grup. Els Mestres reben un material que poden treballar al llarg del curs a l'escola.


Coral: Subvencionat pel Districte els alumnes de Cicle Superior durant una hora  setmanal fan cant coral. Dirigeix l’activitat una professora de l’Escola de Músics i la professora de música de l’Escola. A través d’aquesta activitat els alumnes de coral participen en la trobada de corals i en l’acte de final de curs, juntament amb les altres escoles. També participen als actes de l’Escola concert de Nadal i Jocs Florals de Sant Jordi.


Col.laboració amb el Centre Ocupacional Sínia: Els alumnes de 5è participen cada curs en una activitat conjunta amb aquest centre ocupacional (SÍNIA). Durant tres sessions realitzen activitats juntament  amb alumnes discapacitats en actitud de col·laboració.


Impuls a la lectura: es participa com escola en el Pla Nacional de Lectura que té com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves.


Projecte "Batubambam": Tallers de música en horari extraescolar al Xamfrà. S'inclouen tres mostres a final de curs que tenen lloc a diferents espais del districte.Creixem més sans: és una proposta d´intervenció per millorar la prevenció de l´obesitat infantil, promoguda per l´Agència de Salut Pública.

II Jornada


Projectes propis d'expressió oral i cohesió social.

    La llengua és l'instrument de comunicació humana per excel·lència. Les principals finalitats dels nostres projectes a l’escola són: Expressar-se oralment adequant-se a la situació comunicativa amb ordre i claredat; i aplicar correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic i estructures morfosintàctiques.

Chatter pixs:

El caragol (2014-2015)


El 30 de gener (2014-2015)El gat i la rata (2014-2015)


A l'escola de música (2014-2015)Booktrailers i contes:

"La princesa i el pèsol" (2013-2014)

"L'home de la Lluna" (2013-2014)


"Tots els meus amics són morts" (2014-2015)


    Curtmetratges, vídeos musicals i tutorials com proposta i mitjà per fomentar la cohesió social i, sobretot, l'expressió oral. Els alumnes escriuen els guions, trien els escenaris i mostren el que volen manifestar.

"First lights" (2013-2014)


"Farem un volcà!" (2013-2014)


"Pim Pilotero" (2013-2014)

"Frog hoppers" (2013-2014)


"Gotes de mar" (2013-2014)


"Un conill d'origami!" (2014-2015)