Com treballem


La lectura: Des de fa un parell de cursos es va elaborar per part del claustre i s’aplica un Pla Lector des de P3 a 6è. Aquest, es complementa amb l’aplicació del programa “Lecxit” en horari extraescolar als cursos de 4t i 5è.

Aquest Pla inclou també l’apadrinament lector per part dels alumnes de 6è als alumnes de 1r, que els ajuden a llegir.

 

Els projectes: A Infantil es treballa tot per projectes i a Primària  es treballa el Medi per projectes.

Des de P3 a 6è cada classe fa un projecte interdisciplinar relacionat amb el monogràfic que es treballa cada curs.

 

Els racons: A E.Infantil es treballa per racons i a C.Inicial la llengua i les matemàtiques també es treballen per racons.

Els racons és una manera de distribuir la feina en el grup de tal forma que es fan grups dintre de la classe i cada grup va rotant fins que ha passat pels diferents racons. Per exemple: a E.Infantil els racons poden ser diferents espais de joc simbòlic i a C.Inicial, dintre de l’àrea de llengua, cada racó és un aspecte de la llengua: lectura, expressió escrita…

 

Els tallers: Aquesta forma de treballar s’utilitza a Plàstica, en l'aprenentatge del l'escriptura i la lectura, en la resolució de problemes matemàtics i en la SIEI, on fan de cuiners.

  • A plàstica, es barregen alumnes dels 2 cursos de cada cicle i es fan tres grups. En el cas d’Educació Infantil seran 4 grups.Cada trimestre cada grup d’alumnes fa una feina diferent i al final de cada trimestre els grups van rotant fins que cada grup ha fet les tres activitats, fem coses tan diverses com: modelatge, manualitats, tallers de geometria, jardineria...
  • En els tallers d'escriptura, s'ha repartit tota la diversitat textual pels 6 cursos d'educació primària. Es fan dos grups de cada classe i d'aquesta forma els procés d'ensenyament-aprenentatge de l'escriptura gira al voltant dels diversos tipus de text.
  • Els tallers de problemes ens permeten crear situacions en un entorn de resolució de problemes on predominantment hi emergeixen continguts matemàtics.
  • Fem de cuiners, són tallers de cuina que es duen a terme a la SIEI. D'aquesta forma, els alumnes aprenenen a organitzar-se per anar a comprar els ingresients i posteriorment es cuina. La aportació de les famílies és mol important que són elles les que proposen els plats i ens informen dels ingredient que necessitarem per cuinar.
  • El Pla Lector ens ha permès organitzar tota la pràctica de la lectura, des de ben petits, on els/les alumnes s'inicien, fins a la lectura més comprensiva als cursos més alts.

 

Grup reduït: Es tracta de fer dos grups de cada grup classe de forma heterogènia (no separem per nivells) per treballar algunes àrees instrumentals i poder donar una atenció més personalitzada a cada nen. Cada grup classe té hores de grup reduït.

 

L’Expressió Oral: No oblidem que la comunicació és necessària en el nostre dia dia. És per aquest motiu que cada classe proposa en forma de taller la pràctica de l'expressió oral. Com ens organitzem i quins passos previs fem per poder fer un debat, una exposició d'un conte, un tema científic, un de quotidià...