Com treballem


La lectura: Des de fa un parell de cursos es va elaborar per part del claustre i s’aplica un Pla Lector des de P3 a 6è. Aquest curs es complementarà amb el programa proposat  pel  departament  “L’impuls de la lectura” al  curs de 5è i amb l’aplicació també del programa “Lecxit” en horari extraescolar al curs de 4t i 5è.

Aquest Pla inclou també  l’apadrinament lector per part dels alumnes de 6è als alumnes de 1r, que els ajuden a aprendre a llegir.

 

Els projectes: A Infantil es treballa tot per projectes i a Primària  es treballa el Medi per projectes.

Des de P3 a 6è cada classe fa un projecte interdisciplinar relacionat amb el monogràfic que es treballa cada curs.

 

Els racons: A E.Infantil es treballa per racons i a C.Inicial la llengua i les matemàtiques també es treballen per racons.

Els racons és una manera de distribuir la feina en el grup de tal forma que es fan grups dintre de la classe i cada grup va rotant fins que ha passat pels diferents racons. Per exemple: a E.Infantil els racons poden ser diferents espais de joc simbòlic i a C.Inicial, dintre de l’àrea de llengua, cada racó és un aspecte de la llengua: lectura, expressió escrita…

 

Els tallers: Aquesta forma de treballar s’utilitza a Plàstica i en l'aprenentatge del l'escriptura.

  • A plàstica, es barregen alumnes dels 2 cursos de cada cicle i es fan tres grups. En el cas d’Educació Infantil seran 4 grups.Cada trimestre cada grup d’alumnes fa una feina diferent i al final de cada trimestre els grups van rotant fins que cada grup ha fet les tres activitats, fem coses tan diverses com: modelatge, manualitats, tallers de geometria, jardineria...
  • En els tallers d'escriptura, s'ha repartit tota la diversitat textual pels 6 cursos d'educació primària. Es fan dos grups de cada classe i d'aquesta forma els procés d'ensenyament-aprenentatge de l'escriptura gira al voltant dels diversos tipus de text.

 

 

Grup reduït: Es tracta de fer dos grups de cada grup classe de forma heterogènia (no separem per nivells) per treballar algunes àrees instrumentals i poder donar una atenció més personalitzada a cada nen. Cada grup classe té hores de grup reduït.

 

L’Expressió Oral: Aquest curs es posarà en marxa el Pla d’Expressió Oral.